Työmarkkinat - Häme

ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena syntyy vallitseva työllisyyden taso. Näitä tietoja käytetään toimintaympäristön sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. ELY-keskuksessa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä ammateittain.
 

  • Nuorisotakuun seuranta Hämeessä, helmikuu 2019 (pdf, 1 073 kt)
  • Työttömät työnhakijat, työttömyysaste ja työpaikat, helmikuu 2019 (pdf, 752 kt)
  • Työvoimapalveluiden kohdentaminen, helmikuu 2019 (pdf, 507 kt)
  • Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä, helmikuu 2019 (pdf, 839 kt)
     

Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja ELY-keskuksittain, maakunnittain, seutukunnittain ja kunnittain Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto-sivulla.

 

Yhteyshenkilöt:

tilastopyynnöt osoitteeseen: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, puh. 0295 025 159
Suunnittelija Sari Teimola, puh. 0295 025 101

Työnvälitystilastotietoja on saatavissa ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain myös TEM:n tilastopalvelun tietokannasta: https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/  polkua ToimialaOnline (maksuton) - Työnvälitystilastot (TEM)
 

Ammattibarometrit

Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Ammattibarometrin arviot perustuvat Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Barometri tehdään kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa) kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ammattibarometrin tietoja voidaan hyödyntää esim. työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja työmarkkinaennusteiden laadinnassa.

Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi

Ammattibarometri maaliskuu 2019 (1/2019) julk. 28.3.

Ammattibarometrin katsaus maaliskuu 2019 (pdf)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf)

Ammattibarometri syyskuu 2018 (2/2018)

Ammattibarometrin katsaus syyskuu 2018 (pdf, 1508 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 101 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 76 kt)

Ammattibarometri maaliskuu 2018 (1/2018)

Ammattibarometrin katsaus maaliskuu 2018 (pdf, 1303 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 101 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 75 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 76 kt)

Ammattibarometri syyskuu 2017 (2/2017)

Ammattibarometrin katsaus syyskuu 2017 (pdf, 1 217 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 102 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 75 kt)

Ammattibarometri maaliskuu 2017 (1/2017)

Ammattibarometrin katsaus maaliskuu 2017 (pdf, 989 kt)
Ammattibarometri pulaa ja ylitarjontaa taulukko (pdf, 103 kt)
Ammattibarometritiivistelmä Hämeen ELY-keskus (pdf, 76 kt)
Ammattibarometritiivistelmä koko maa (pdf, 75 kt)

Päivitetty

oikopolut