Suunnittelu ja seuranta - Häme

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla on yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullakin aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella on yksi tulossopimus. ELY-keskukset tekevät tulossopimuksensa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio.

Päivitetty