Organisaatio - Häme

Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut

Etelä-Suomen suuralueen (Hämeen ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen) yhteisiä rahoitus- ja maksatuspalveluja hoitavat rahoitusyksikkö sekä maksatus- ja tarkastusyksikkö.
 

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E-vastuualue)

E-vastuualueen yksiköt ovat työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö, joka jakautuu työvoimakoulutustiimiksi sekä työvoimapalveluiden ja kulttuurin kehittämistiimiksi. Maaseutuyksikkö puolestaan jakautuu maaseudun kehittämistiimiksi ja valvontatiimiksi.
 

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (Y-vastuualue)

Y-vastuualueen  yksiköt ovat luonnonvarayksikkö ja ympäristöyksikkö. Luonnonvarayksikkö jakautuu luonnonsuojelutiimiin, vesivarojen hoito -tiimiin ja vesivarojen käyttö -tiimiin. Ympäristöyksikkö puolestaan jakautuu alueidenkäyttötiimiin, ympäristövalvontatiimiin, vesilain ja maa-aineslain valvonta -tiimiin, pilaantuneet maat ja pilaantuneet pohjavedet -tiimiin sekä ympäristövaikutusten arviointi -tiimiin. Tiimien vastuulla olevat tehtäväkokonaisuudet voivat olla myös yksiköiden välisiä.


Poikkihallinnolliset yksiköt

Poikkihallinnollisiin yksiköihin kuuluu johdon tuki ja yhteiset palvelut -yksikkö, jossa ovat ELY-keskuksen asiakkuus-, strategia- ja viestintätoiminnot.
 

Päivitetty