Nuorisotakuun seuranta - Häme

Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuun avulla jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Hämeen ELY-keskus laatii kuukausittain alueen kunnille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatun seurannan nuorisotakuun eri osa-alueista.

Seurannoissa tarkastellaan mm. nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten määrän kehitystä Hämeen alueen kunnissa, nuorten ammatti- ja koulutusjakaumia sekä alueellisia aktivointiasteita ja virtaamaprosentteja.

Seurantojen julkaisuajankohta pyritään sovittamaan yhteen Työllisyyskatsauksen julkistamisen kanssa.

Lisätietoa

Nuorisotakuun tilastollinen seuranta

Kuukausittainen seuranta 2020:

Tilastotietoja nuorten työttömyydestä kuukauden lopussa Hämeessä v. 2020
Ks. työmarkkinat sivun tilastoliitteet.

Kuukausittainen seuranta 2019:

Joulukuu 2019 (pdf)
Marraskuu 2019 (pdf)
Lokakuu 2019 (pdf)
Syyskuu 2019 (pdf)
Elokuu 2019 (pdf)
Heinäkuu 2019 (pdf)
Kesäkuu 2019 (pdf)
Toukokuu 2019 (pdf)
Huhtikuu 2019 (pdf)
Maaliskuu 2019 (pdf)
Helmikuu 2019 (pdf)
Tammikuu 2019 (pdf)

Kuukausittainen seuranta 2018:

Joulukuu 2018 (pdf)
Marraskuu 2018 (pdf)
Lokakuu 2018 (pdf)
Syyskuu 2018 (pdf)
Elokuu 2018 (pdf)
Heinäkuu 2018 (pdf)
Kesäkuu 2018 (pdf)
Toukokuu 2018 (pdf)
Huhtikuu 2018 (pdf)
Maaliskuu 2018 (pdf)
Helmikuu 2018 (pdf)
Tammikuu 2018 (pdf)

Kuukausittainen seuranta 2017:

Joulukuu 2017 (pdf)
Marraskuu 2017 (pdf)
Lokakuu 2017 (pdf)
Syyskuu 2017 (pdf)
Elokuu 2017 (pdf)
Heinäkuu 2017 (pdf)
Kesäkuu 2017 (pdf)
Toukokuu 2017 (pdf)
Huhtikuu 2017 (pdf)
Maaliskuu 2017 (pdf)
Helmikuu 2017 (pdf)
Tammikuu 2017 (pdf)

Päivitetty