Nuorisotakuun seuranta - Häme

Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuun avulla jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Hämeen ELY-keskus laatii kuukausittain alueen kunnille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatun seurannan nuorisotakuun eri osa-alueista.

Seurannoissa tarkastellaan mm. nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten määrän kehitystä Hämeen alueen kunnissa, nuorten ammatti- ja koulutusjakaumia sekä alueellisia aktivointiasteita ja virtaamaprosentteja.

Seurantojen julkaisuajankohta pyritään sovittamaan yhteen Työllisyyskatsauksen julkistamisen kanssa.

Lisätietoa

Nuorisotakuun tilastollinen seuranta

Kuukausittainen seuranta 2020:

Tilastotietoja nuorten työttömyydestä kuukauden lopussa Hämeessä v. 2020
Ks. työmarkkinat sivun tilastoliitteet.

Kuukausittainen seuranta 2019:

Joulukuu 2019 (pdf, 1 242 kt)
Marraskuu 2019 (pdf, 1 321 kt)
Lokakuu 2019 (pdf, 1 133 kt)
Syyskuu 2019 (pdf, 1 224 kt)
Elokuu 2019 (pdf, 1 040 kt)
Heinäkuu 2019 (pdf, 1 126 kt)
Kesäkuu 2019 (pdf, 1 004 kt )
Toukokuu 2019 (pdf, 996 kt)
Huhtikuu 2019 (pdf, 990 kt)
Maaliskuu 2019 (pdf, 988 kt)
Helmikuu 2019 (pdf, 1 073 kt)
Tammikuu 2019 (pdf, 1 081 kt)

Kuukausittainen seuranta 2018:

Joulukuu 2018 (pdf, 1 120 kt)
Marraskuu 2018 (pdf, 1 113 kt)
Lokakuu 2018 (pdf, 1 082 kt)
Syyskuu 2018 (pdf, 1 094 kt)
Elokuu 2018 (pdf, 1 202 kt)
Heinäkuu 2018 (pdf, 1 182 kt)
Kesäkuu 2018 (pdf, 1 058 kt)
Toukokuu 2018 (pdf, 1 205 kt)
Huhtikuu 2018 (pdf, 1 214 kt)
Maaliskuu 2018 (pdf, 1686 kt)
Helmikuu 2018 (pdf, 1 635 kt)
Tammikuu 2018 (pdf, 1 594 kt)

Kuukausittainen seuranta 2017:

Joulukuu 2017 (pdf, 1 598 kt)
Marraskuu 2017 (pdf, 1 612 kt)
Lokakuu 2017 (pdf, 1 599 kt)
Syyskuu 2017 (pdf, 1 749 kt)
Elokuu 2017 (pdf, 1 701 kt)
Heinäkuu 2017 (pdf, 1 792 kt)
Kesäkuu 2017 (pdf, 1 795 kt)
Toukokuu 2017 (pdf, 1 746 kt)
Huhtikuu 2017 (pdf, 1 728 kt)
Maaliskuu 2017 (pdf, 1 777 kt)
Helmikuu 2017 (pdf, 1 808 kt)
Tammikuu 2017 (pdf, 1 694 kt))

Päivitetty