Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksessa käynnistyi vuoden 2011 alussa kaksi oman tuotannon hanketta: Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittäminen Etelä-Savossa (TENHO-hanke) ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma.

Hankkeiden avulla on työllistetty nuoria ja tuettu pk-yritysten liiketoimintaosaamista, ympäristövastuullisuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta. Hankkeissa on myös tuotettu ennakointitietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön sekä kehitetty yhteishankintaprosesseja esimerkiksi työvoimakoulutuksissa.

Hankkeet päättyvät viimeistään vuoden 2014 lopussa, osa jo vuoden 2013 puolella. Hankkeita rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmassa tuettiin yrityksiä

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma koostui pk-yritysten kehittämispalveluista, EcoStartista, ympäristöneuvontapalvelusta sekä työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisestä.

Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden painopisteenä oli aloittavien yritysten ja jo toimivien pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen.  Kansainvälisyyttä ja vientiä vahvistettiin entisestään vuonna 2013 "Kansainvälistä kasvua Norjasta" -koulutuksella, jossa osallistujat olivat eteläsavolaisista pk-yrityksistä. Projektin asiantuntijana toimii Tiina Väärä 31.12.2014 asti. Väärä jatkaa projektin jälkeen Etelä-Savon ELY-keskuksen palveluksessa.

EcoStart -ympäristöjärjestelmä tarjosi keinoja pk-yritysten kustannustehokkuuden parantamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. EcoStartteja on tehty yli sata vuodesta 2007 lähtien. EcoStartin vaikuttavuusarviointi valmistui keväällä 2013 ja yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset kokivat järjestelmän hyödylliseksi. Eniten EcoStartteja tehtiin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Tuotteen sopimuskausi päättyi 31.12.2013.

Ympäristöneuvontapalvelu oli pk-yrityksille, aloittaville yrityksille ja yritysneuvojille tarkoitettu valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka oli osa Yritys-Suomi -verkkopalvelua. Yrityksille suunnattu neuvonta oli hyvin monipuolista ja jatkossa ympäristöneuvonnan yhteydenotot suunnataan Yritys-Suomi-puhelinpalveluun. Ympäristöneuvontapalvelu alkoi vuonna 2008 ja päättyi 31.12.2013.

Työelämän laatu ja työn tuottavuus projektissa (TYLA) luotiin Etelä-Savoon työelämän kehittämisverkosto, jonka avulla juurrutettiin yrityksiin ja organisaatioihin innovatiivisia yhteistyötyökäytäntöjä. Yritysryhmän kehittämisvalmennus käynnistyi Pieksämäellä kesällä 2013, jossa keskeisenä lähtökohtana oli yrittäjien keskinäinen ja ohjattu kehittämistyöskentely, vertaiskehittäminen. Lisäksi TYLA asiantuntija toimi TYKE-yhteyshenkilönä Tekesin TYKE-asiantuntijat ryhmässä ja hoiti Etelä-Savon alueella TYKE-rahoitukseen liittyviä asioita. Työelämän laadun kehittämisen asiantuntijana toimii Maija Korhonen 31.12.2014 asti.

Projektipäällikkö Johanna Koponen poseeraa Innis äitiamatsoni
Anne Mäkeläisen (oikealla) ja Asor-tietäjä Sanna Kiurun
Astuvansalmen Amatsoneista kanssa.

Mission possible! tilaisuus keräsi reilut 50 innokasta asiakasta,
yhteistyökumppani ja sidosryhmän edustajaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Koponen, puh. 0295 024 053, johanna.koponen(at)ely-keskus.fi

Hankeassistentti Matti Paksu, puh. 0295 024 070, matti.paksu(at)ely-keskus.fi

 

 

                

Päivitetty