Ympäristönhoitotyöt-hanke - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoima Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa – hanke luo uutta toimintamallia yleishyödyllisten ympäristönhoitotöiden toteuttamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan, valmistellaan, ohjataan ja valvotaan ympäristönhoitotöitä vuosien 2010-2014 aikana (hanke päättyy 31.8.2014). Hankkeen avulla pystytään toteuttamaan haastaviakin töitä, esimerkiksi rakennusten restaurointia.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus EU:n sosiaalirahaston kautta ja sen kustannusarvio on 467 547 euroa. Konkreettisten töiden kustannuksiin osallistuvat hankkeen yhteistyökumppanit kuten kunnat, järjestöt sekä yksityiset henkilöt. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualue rahoittaa tienvarsien liikenneturva- ja maisemaraivauksia.

Työllistämistä yhteistyössä

Hankkeessa etsitään yhteistyökumppaneita, jotka ottaisivat vastuuta oman elinympäristönsä hoidosta ja viihtyisyydestä. Uudessa toimintamallissa työntekijöiden palkkaamisen ja päivittäisen työnjohdon hoitavat hankkeen yhteistyökumppanit (kunnat, yhdistykset, yhteisöt, työpajat tai yksityiset henkilöt). Työntekijöitä opastetaan ja perehdytetään muun muassa perinnerakentamiseen ja luonnonhoitotöihin, tarvittaessa aivan kädestä pitäen. Koulutuksen, käytännön työnteon ja ohjauksen kautta opitut erityistaidot ja perinteisten työtapojen hallinta antavat valmiuksia itsenäisempään työntekoon ja jatkotyöllistymiseen. Vuosien 2010–2014 aikana hankkeen yhteistyökumppanit ovat työllistäneet palkkatuella ympäristönhoitotöihin pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistettäviä henkilöitä sekä ensimmäistä työkokemusta hankkivia nuoria koululaisia ja opiskelijoita. Hyvät kokemukset ja toimintamallin saama julkisuus ovat rohkaisseet sekä vanhoja että uusia yhteistyökumppaneita tulemaan mukaan toteuttamaan ympäristönhoitotöitä.

 

 

Vipuvoimaa EU:lta, Anttolan kk:n venevajan kunnostus 2010-2011

Kohteet valitaan tarkasti 

Ympäristönhoitotyöt painottuvat pääasiassa kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin kohteisiin. Kohteet valitaan ELY-keskuksen ja Etelä-Savon kuntien esitysten perusteella. Esityksiä tulee myös vesialueiden osakaskunnilta ja kylätoimikunnilta, museovirastolta sekä yksityisiltä henkilöiltä. Kohteiden valinnalle on asetettu kriteerit, joita ovat mm. kohteen arvot, kunnostuksen kiireellisyys, työkohteeksi soveltuvuus ja että kunnostukseen tarvittava osarahoitus on kunnossa. 

Tavoitteena työelämän tasa-arvo ja hyvä ympäristö

Ympäristönhoitotöihin on tarkoitus työllistää henkilöitä välityömarkkinoilta. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämän tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, lisätä paikallista osaamista, sekä ympäristötietoisuutta ja – vastuullisuutta. Ympäristötöillä edistetään myös Etelä-Savon ELY-keskuksen yleisiä tavoitteita, eli maakunnan elinympäristön viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamista sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. 

Lisätietoja:  

Projektivastaava Harri Kaipainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p.  029 502 4180
 

                              

Päivitetty

muualla verkossa