TENHO-hanke - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksessa käynnistyi vuoden 2011 alussa kaksi oman tuotannon hanketta: Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittäminen Etelä-Savossa (TENHO-hanke) ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma.

Hankkeiden avulla on työllistetty nuoria ja tuettu pk-yritysten liiketoimintaosaamista, ympäristövastuullisuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta. Hankkeissa on myös tuotettu ennakointitietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön sekä kehitetty yhteishankintaprosesseja esimerkiksi työvoimakoulutuksissa.

Hankkeet päättyvät 31.12.2014 ja niitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

TENHO-hanke työllisti nuoria 

Nuorten osiossa etsittiin nuorille uusia ratkaisumalleja työllisyyden hoitoon ja koulutukseen hakeutumiseen.  Nuorten työnhakija-asiakkaiden tukena toimivat projektin työvoimaohjaajat ja ostopalveluna hankitut työhönvalmentajat. Projektiin ohjautui yli 450 asiakasta, joista asiakkuuden päättyessä 31 % ohjautui työhön ja 21 % koulutukseen. Nuorten osion asiakasohjaus päättyi 31.12.2013. Nuorten osion työhönvalmennuksen mallintaminen, vaikuttavuusarviointi ja toiminnallinen loppuseminaari toteutettiin vuonna 2014.

Työvoimaohjaaja Anu Gynther ja työhönvalmentaja Marja Kanerva Digitaalisen kaupunkiseikkailun "Miten nuori pääsee duuniin" tapahtumassa 4.9.2013 Etelä-Savon TE-palveluissa.

TENHO oli vahvasti mukana nuorisotakuun toteuttamisessa myös vuonna 2014. Toimenpiteitä olivat mm. Nuori duuniin! -kampanja, Nuorten foorumi, Digitaalinen kaupunkiseikkailu, Yrittäjän Päivä 5.9.2014 ja yrittäjyyden laaja-alainen edistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Digitaalisen kaupunkiseikkailun "Usko unelmiisi ja yrittämiseen!" sessio Naisvuoritalolla 5.9.2013. Stagella loistavia puheenvuoroja rohkeudesta, unelmista ja yrittämisestä. 

Ennakointiosion tavoitteena oli hankkia ja tuottaa ennakointitietoa, joka auttaa kohdentamaan varoja ja kehittämistoimia maakunnan menestyksen kannalta strategisesti oikeisiin kohteisiin. Ennakoinnin tuottama materiaali löytyy osoitteesta www.esavoennakoi.fi. Ennakointiasiantuntijana toimi hankkeen loppuaikana Eeva Pulkkinen. 

Hankintaosio kehitti ja selkeytti Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyys, yrittäminen ja osaaminen -yksikön ja TE-toimistojen hankintaprosesseja ja niiden joustavampia käytäntöjä. Hankittavia tuotteita olivat työvoima- ja yhteishankintakoulutukset, ryhmäpalvelu- ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Hankintaosio päättyi elokuussa 2013. Tällä hetkellä hankinnoista vastaa asiantuntija, osaamisen kehittäminen, Katriina Säisä ja yhteishankintakoulutuksista vastaa asiantuntija Sari Halonen työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikössä.
 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö  Johanna Koponen, p. 0295 024 053, johanna.koponen(at)ely-keskus.fi    

Hankeassistentti Matti Paksu, p. 0295 024 070, matti.paksu(at)ely-keskus.fi                            

 

              

Päivitetty