Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Tulossopimukset

Vanhemmat tulossuunnitelmat ja -sopimukset

Seurantatiedot 

Tilinpäätökset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin voi tutustua VTV:n sivuilla.

Päivitetty