Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke - Etelä-Savo

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun edistämishanke oli EU:n EAKR-osarahoitteinen hanke, joka toimii vuosina 2011-2014. Hanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.      

Etelä-Savon mahdollisuuksia järvikalastuksen ja –matkailun maakuntana ei ole vielä tehokkaasti hyödynnetty. Maakunnassa kalastaa runsaat 200 000 vapaa-ajankalastajaa, joista noin kaksi kolmasosaa tulee maakunnan ulkopuolelta. Mökki- ja majoitustarjontaa on runsaasti, puhtaan veden järvialueet ovat maan laajimmat ja kalakannat erinomaiset; mm. petokalojen tärkeimmät ravintokohteet, muikkukannat ovat runsaat. Sisävesien petokaloissa ei ole ympäristömyrkkyjä. Runsaiden ravintovarojen ansiosta järvilohi ja -taimen kasvavat nopeasti ja muikkukannat uusiutuvat tehokkaasti. Etelä-Savon haasteena on pirstaleinen vesialueen omistus, joka hidastaa ja vaikeuttaa suunnitelmallista kalavesien hoitoa ja muuta kalatalouden kehittämistyötä.                

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Etelä-Savossa kalastus- ja luontomatkailumahdollisuuksia sekä sovittaa yhteen järvitaimenkantojen elvyttämistä ja kalastusta ennallistetuilla vesireiteillä:  Kolovesi – Heinäveden reitti, Haukivesi – Joroisvirran reitti, Pihlajavesi - Uitonvirran reitti ja Mäntyharjun reitti. 

Päätavoite: Vesistöjen ja kalastuspaikkojen saavutettavuuden, kalakantojen vetovoimaisuuden sekä kalastuspaikkojen lupien ja palveluiden saatavuuden parantaminen. Nämä ovat edellytyksiä vapaa-ajankalastuksen, kalastus- ja luontomatkailun kehittymiselle sekä alueellisen viihtyvyyden lisäämiselle.

Kohderyhmät:  Vesialueiden omistajat, kalastusalueet, vapaa-ajankalastajat, ammattikalastajat, kalastusmatkailuyrittäjät ja alueen kunnat.

Yhteystiedot:

Oikotieosoite www-sivuille: www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo-kestavakalastus

Yhteyshenkilöt:
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 029 5024 037, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi

Posti- ja käyntiosoitteet:
Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164, 50101 Mikkeli


               

Päivitetty