Tehtävät ja toiminta - Etelä-Pohjanmaa

Visio 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vuonna 2015 asiakas- ja kansalaislähtöisesti toimiva, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio, joka tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet. ELY-keskus tuottaa asiakkailleen lisäarvoa ja on sidosryhmien arvostama luotettava kumppani. ELY-keskus on ammattitaitoisesti johdettu, osaava ja tehokas toimija sekä hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö voi hyvin.

Arvot

Asiakaslähtöisyys
Osaaminen
Yhteistyö
Avoimuus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • joukkoliikenne
 • saaristoliikenne
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
 • osaaminen ja kulttuuri
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Valtakunnalliset tehtävät

 • Peltojen vesitalouteen, hallintaan, maankuivatukseen ja ojitustoimituksiin liittyvät valtakunnalliset asiantuntijapalvelutehtävät
 • Valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät
 • Öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo
 • Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoidon ja vesiseurannan koordinointi
Päivitetty