Tehtävät ja toiminta - Etelä-Pohjanmaa

Visio 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vuonna 2015 asiakas- ja kansalaislähtöisesti toimiva, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio, joka tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet. ELY-keskus tuottaa asiakkailleen lisäarvoa ja on sidosryhmien arvostama luotettava kumppani. ELY-keskus on ammattitaitoisesti johdettu, osaava ja tehokas toimija sekä hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö voi hyvin.

Arvot

Asiakaslähtöisyys
Osaaminen
Yhteistyö
Avoimuus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • saaristoliikenne
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
  • osaaminen ja kulttuuri
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Valtakunnalliset tehtävät

  • EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen ja kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät
  • EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen ja joukkoliikennelain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät
  • valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän (VALLU) rekisterinpito
  • Peltojen vesitalouteen, hallintaan, maankuivatukseen ja ojitustoimituksiin liittyvät valtakunnalliset asiantuntijapalvelutehtävät
  • Valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät
  • Öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo
  • Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoidon ja vesiseurannan koordinointi
  • Valtakunnallisen puu- ja huonekalualan koulutuksen hankintatoiminta (työvoimakoulutus)
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa