Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea ELY-keskuksesta kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Ei-tuotannolliset investoinnit - Kainuu

Kosteikon perustaminen tai perinnebiotoopin raivaus voi olla ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä maisemanhoitotyötä. Jotta pääsisit alkuun, voit saada ei-tuotannollisten investointien korvausta. Korvauksesta rahoitetaan kustannuksia, joita kohteen perustamisesta aiheutuu.

Tarkempaa tietoa oppaasta (ruokavirasto.fi):


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.