Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea ELY-keskuksesta kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Ei-tuotannolliset investoinnit - Etelä-Savo

Ympäristöstä huolehtiminen on Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategiassa 2020 vahvasti mukana. Kosteikkoinvestoinnit täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä. Ne parantavat paikallisesti ja valuma-aluetasolla maatalousvaikutteisten vesistöjen tilaa ja vähentävät vesistöjen ravinnekuormaa, kiintoainesta ja hapanta huuhtoumaa. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen edistää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta luomalla edellytykset ylläpitävän hoidon aloittamiseen kohteella.

Viime ohjelmakaudella ei-tuotannollisten investointien rahoitus käynnistyi vasta ohjelman puolivälissä, joten investointikohteiden määrä jäi vähäiseksi. Käynnissä olevalla ohjelmakaudella on ei-tuotannollisia investointitukihakemuksia tullut vuosina 2015, 2016 ja 2017 yhteensä 78 kpl ja myönteisiä rahoituspäätöksiä vuoden 2015, 2016 ja 2017 hakemuksista on tehty 45 kpl.

Taulukko vuosina 2015, 2016 ja 2017 saapuneista ja rahoitetuista ei-tuotannollisista investoinneista 

  2015   2016   2017    
  Hakemuksia Päätöksiä Hakemuksia Päätöksiä Hakemuksia   Päätöksiä
Kosteikkojen perustaminen                10              5                  9              7                 5              4
Perinnebiotooppien
alkuraivaaminen ja
aitaus
               25            16                14            10               15              3
Yhteensä                 35             21                 23            17               20              7


Ei-tuotannolliset investoinnit eivät ole enää haussa vuonna 2018.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.