Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea ELY-keskuksesta kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Esittelijät

kehittämisasiantuntija Essi Kiili 0295 027 648

asiantuntija / ympäristövastaava Pekka Länsivierto 0295 027 590

Maksatus

maksatusasiantuntija Ulla Peltokoski 0295 027 759


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.