Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea ELY-keskuksesta kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Ei-tuotannolliset investoinnit - Kaakkois-Suomi

Kosteikon perustaminen tai perinnebiotoopin raivaus voi olla ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä maisemanhoitotyötä. Jotta pääsisit alkuun, voit saada ei-tuotannollisten investointien korvausta. Korvauksesta rahoitetaan kustannuksia, joita kohteen perustamisesta aiheutuu. Tarkempaa tietoa Ruokaviraston oppaasta:

Lisätietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta:

Niina Pulkkinen, 0295 029 040 (korvauksen myöntäminen)                                                                      Anu Sajomaa, 0295 029 057 (korvauksen myöntäminen)
Johanna Kauppinen, 0295 029 107 (korvauksen maksaminen)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.