Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea ELY-keskuksesta kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Ei-tuotannolliset investoinnit - Kaakkois-Suomi

Kosteikon perustaminen tai perinnebiotoopin raivaus voi olla ensimmäinen askel kohti pitkäjänteistä maisemanhoitotyötä. Jotta pääsisit alkuun, voit saada ei-tuotannollisten investointien korvausta. Korvauksesta rahoitetaan kustannuksia, joita kohteen perustamisesta aiheutuu. Tarkempaa tietoa Ruokaviraston oppaasta:

Lisätietoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta:

Niina Pulkkinen, 0295 029 040 (korvauksen myöntäminen)                                                                      Anu Sajomaa, 0295 029 057 (korvauksen myöntäminen)
Johanna Kauppinen, 0295 029 107 (korvauksen maksaminen)


Päivitetty