Avustukset vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka vaikuttaa vesien tilaan laajasti eri teemojen kautta. Rahoitusta on varattu maatalouden vesiensuojeluun, paikallisesti esimerkiksi järvien kunnostamisen, hylkyjen öljypäästöuhkien torjuntaan sekä kaupunkien vesienhallinnan kehittämiseen.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen on valtion vuoden 2019 talousarviossa esitetty käytettäväksi 15 miljoonaa euroa. Määrärahasta on tarkoitus myöntää avustusta 3,3 milj. euroa vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja hankkeiden käytännön toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen tukemiseen.

Avustushaut

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.