Avustukset kalatalouden edistämiseen

ELY-keskus myöntää vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin sekä kalatalousaluetoimintaan. Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa ja kalatalousalan neuvontaa. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Avustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Lisätietoja avustuksien hausta saa ELY-keskuksesta. Hakuaika on vuodenvaihteessa. Lue lisää:

Avustusten maksatus

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käsittelee kalatalousalueiden toiminta-avustustilitykset ja harkinnanvaraisten kalatalouden edistämishankkeiden maksatushakemukset:

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.