Kolttien asiainhoito

Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten koltat voivat valita kolttien luottamusmiehen 3 kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen ja kolttalain (253/1995) 4 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka on tehtävään kykenevä.

Toimikaudella 2018-2020 kolttien luottamusmiehenä toimii Veikko Feodoroff, puh. 050 396 1297. Luottamusmiehen sihteerinä toimii Terhi Harju p. 040 715 3680. Toimiston yhteystiedot: Kolttien kyläkokous, Sevettijärventie 9080, 99800 Ivalo, sähköposti kolttien.kylakokous(at)saamisiidsaabbar.fi

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmiehen tehtävänä on

  • huolehtia kolttien kyläkokousten ja kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta sekä niiden päätösten täytäntöönpanosta
  • antaa tietoa ja neuvoja koltille myönnettävien etujen hakemisessa ja käyttämisessä
  • seurata lainsäädäntöä, viranomaisten päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia kolttien toimeentulolle ja muille elinolosuhteille ja tehdä aloitteita epäkohtien poistamiseksi
  • hoitaa lainsäädännössä ja kolttien luottamusmiehen ohjesäännössä määrätyt tehtävät sekä kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksellä hänelle tehtäväksi määrätyt tehtävät.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.