Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Varsinais-Suomi


Toiminnan suunnittelu ja yhteistyö

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin. Aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueensa  erityispiirteet ja olosuhteet. Vuorovaikutus maakunnan liittojen ja muiden toimijoiden kanssa on keskeistä prosessien kaikissa vaiheissa.


Strategiakaudella 2016 - 2019 strategiset linjaukset

Ihmiset ja yhteisöt:

1. Reagointi elinkeinoelämän positiiviseen rakennemuutokseen kumppanuusyhteistyössä

2. Hyödynnetään maahanmuuton mukana tuleva inhimillinen pääoma

3. Ammattitaidon ylläpito ja uusintaminen

Yritykset ja elinkeinot:

1. Uutta ympäristöystävällistä liiketoimintaa vihreästä, sinisestä ja keltaisesta biotaloudesta

2. Avaamme ovia pk-yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen

3. Saavutettavuuden parantaminen sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen rakennemuutokset huomioiden

4. Osaajien saatavuuden turvaaminen yrityksille

Ympäristö ja luonnonvarat:

1. Kiertotalous käyntiin - kokeiluista käytäntöihin ja kansallisiin toimintamalleihin

2. Ruokaketjun kehittäjä

3. Luonnon monimuotoisuuden ja elinkeinojen yhteensovittaminen

Toimintatavat:

1. Kumppanuuksien ja oikea-aikaisen vuorovaikutuksen kautta parempaan asiakaspalveluun ja uuteen maakuntaan

2. Sähköisten palveluiden täysimääräinen hyödyntäminen

3. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen

4. Kokeilujen edelläkävijä

 

 

 


Päivitetty