Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet. ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Strategiakaudella 2012 – 2015 Pohjanmaan ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat:

  • Kilpailukykyiset yritykset, ml. maatilat
  • Monipuolinen ja elinvoimainen maaseutu
  • Osaava työvoima ja sen saatavuus
  • Nuorten osallistaminen ja yhteiskuntatakuu (Nuorisotakuu)

Päivitetty