Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan, Pirkanmaan maakuntasuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmaan ja tämän toteuttamissuunnitelman.

Pirkanmaan ELY-keskus toteuttaa strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet. Pirkanmaan ELY-keskus tekee aluekehittämistä tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus tukee myös Tampereen MAL-aiesopimuksen ja kasvusopimuksen toteutumista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen keskeiset toiminnan ja tavoitteiden painotukset ovat:

  • Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys
  • Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
  • Energiatehokas ja ekologinen Pirkanmaa

Sektorikohtaiset strategiat ja ohjelmat


Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen strategia 2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 - 2017

Pirkanmaan ympäristöohjelma

Pirkanmaan ympäristöohjelma kannustaa ympäristövastuullisuuteen ja ekotehokkuuteen. Se kokoaa ja esittää tavoitteet sekä joukon toimenpiteitä ympäristövastuullisemman, vähäenergisemmän ja samalla ekotehokkaamman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Ympäristöohjelma koostuu visiosta ja sitä toteuttavista strategisista tavoitteista vuoteen 2030 sekä näitä tavoitteita eteenpäin vievistä toimenpiteistä. Pääosan ohjelmasta muodostavat toimenpiteet ja niiden konkreettiset toteuttamiskeinot. Pirkanmaan ympäristöohjelmaa päivitetään vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:

  1. Kestävä yhdyskuntarakenne
  2. Ympäristövastuullinen ympäristöohjelma
  3. Ympäristötietoisuus

Lisätietoja:

www.pirkanmaa.fi/fi/aluekehitys/pirkanmaan-ymparistoohjelma

Pirkanmaan ympäristöohjelman seuranta (www.pilkahdus.fi -sivustolla)

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia valmistui toukokuussa 2014. Strategiassa määritellään uudet ilmasto- ja energiatavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteiden mukainen kehitys saavutetaan. Strategian ensisijainen merkitys on ohjata maakunnallista kehitystä ja kaavoitusta tarjoamalla taustatietoja ja kehityksen suuntaviivoja. Strategia on tarkoitettu kaikille pirkanmaalaisille toimijoille kansalaisista organisaatioihin ja yrityksiin.

Lisätietoja: Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategia

 


Päivitetty