Kuvituskuva

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

  • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
  • edistää väestön hyvinvointia
  • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Kaakkois-Suomi

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus kohdistuu alueen elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin sekä väestön hyvinvointiin.

Strategiakaudella 2016–2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen keskeisinä painotuksina ovat:

  • Elinkeinojen uudistaminen kierto- ja biotalouden osaamista painottaen ja kansainvälisiä kasvuvyöhykkeitä hyödyntäen
  • Uusiutuvan työelämän ja osaamisen ennakointi
  • Vesien tilan parantaminen
  • Viihtyisän, toimivan ja turvallisen ympäristön kehittäminen asukkaille ja yrityksille ottaen huomioon myös maahanmuuttajien kotouttaminen.

Tarkemmat kuvaukset strategisista linjauksista ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tulossopimuksessa verkkosivulla Suunnittelun ja seurannan asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat


Päivitetty