Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Kainuu

Kainuun ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Kainuussa siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

ELY-keskus myös edistää arvokkaiden kainuulaisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. Keskukselta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin.

Kainuun ELY-keskus toimii vuorovaikutuksessa alueen muiden toimijoiden, kuntein, maakunta-kuntayhtymän sekä muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta ymparisto.fi -palvelussa

 

 


Päivitetty