› Takaisin graafiseen esitykseen

Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät ja ohjaavat kuntien alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä ohjaavat ja valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus edistää ja ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset on alueiden käytössä ja rakentamisessa otettava huomioon.

ELY-keskus myös edistää arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. ELY-keskukselta voi hakea avustusta rakennusperinnön hoitoon. Tyypillisesti se on tarkoittanut kulttuuriarvoja omaavien rakennusten kunnostamista ja sen rahallista tukea. Lisäksi ELY-keskukselta voi hakea avustusta saariston ympäristönhoitoon.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee yhteistyötä ja toimii vuorovaikutuksessa alueen kuntien, maakuntien liittojen sekä muiden viranomaisten ja alueen asukkaiden kanssa.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa