› Takaisin graafiseen esitykseen

Alueen tila ja näkymät

ELY-keskukset keräävät ja tulkitsevat tietoa alueiden elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, liikennerakenteen (infrastruktuurin), koulutuksen ja ympäristön tilasta ja muutoksista sekä ennakoivat tulevaa kehitystä. Alueellisille alueen tila ja näkymät -sivuille pääsee valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Työmarkkinoiden toimintaa kuvaavia tietoja käytetään toimintaympäristön seurantaan sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. Lisäksi ELY-keskuksissa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä eri toimialojen ja ammattien näkökulmista.

Tavoitteena on parantaa tietoperustaa, joka tukee kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä alueellista päätöksentekoa. Tuloksia hyödynnetään ELY-keskusten oman toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tietopalveluja saatavana kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Keskitetyt palvelut löytyvät oikealta palstalta.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia

Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille; osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.

Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Aineistotiedustelut voi lähettää ELY-keskusten kirjaamoihin:

Alueelliset Alueen tila ja näkymät -sivut löytyvät tästä alta tai ylävalikosta virastojen sivuilta tai valitsemalla Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty