› Takaisin graafiseen esitykseen
Koko Suomi
Alueet

Alueen tila ja näkymät

ELY-keskukset keräävät ja tulkitsevat tietoa alueiden elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, liikennerakenteen (infrastruktuurin), koulutuksen ja ympäristön tilasta ja muutoksista sekä ennakoivat tulevaa kehitystä. Alueellisille alueen tila ja näkymät -sivuille pääsee valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Työmarkkinoiden toimintaa kuvaavia tietoja käytetään toimintaympäristön seurantaan sekä työllisyyden rakenteen ja muutoksen seurantaan. Lisäksi ELY-keskuksissa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa työllisyyden kehityksestä eri toimialojen ja ammattien näkökulmista.

Tavoitteena on parantaa tietoperustaa, joka tukee kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä alueellista päätöksentekoa. Tuloksia hyödynnetään ELY-keskusten oman toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Tietopalveluja saatavana kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein yhteisiin tietojärjestelmiin. Keskitetyt palvelut löytyvät oikealta palstalta.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia

Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille; osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.

Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajiehin liittyviä tietoja.

Aineistotiedustelut voi lähettää ELY-keskusten kirjaamoihin:

Alueelliset Alueen tila ja näkymät -sivut löytyvät tästä alta tai ylävalikosta virastojen sivuilta tai valitsemalla Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Alueen tila ja näkymät - Varsinais-Suomi

Faktoja ja tulkintoja alueen tilasta ja näkymistä

Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää ja tulkitsee tietoa työmarkkinoiden, elinkeinoelämän, liikenneinfrastruktuurin ja ympäristön tilan muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä.
Tietojärjestelmiä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille. Osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.  


ELY-keskuksen arkisto on julkinen

Kaikilla on halutessaan mahdollisuus saada tietoja kirjatuista ja arkistoiduista aineistoista. Tiedustelut osoitetaan kirjaamoon. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika, ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin myös suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja.


Ota yhteys tietoalan ammattilaisiin

Analyytikko Juha Pusila luotaa tulevaisuutta ja tarjoaa tietopalvelua erityisesti työmarkkinoiden, toimialojen ja aluetalouden kehityksestä.

Informaatikko Tapio Saario auttaa asiakasta tietotarpeen yksilöimisessä ja välittää pyyntöjä asiantuntijoille, tekee tiedonhakuja ja seuraa ELY-hallinnon alan tuottamaa ja tarvitsemaa tietoa sekä käsittelee ympäristösektoria koskevat palautteet.

 


Päivitetty