Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

Reilu viidennes työllistyy nopeasti työvoimapoliittisen palvelun jälkeen (18.9.2018)

Kolmen kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut vuonna 2016 keskimäärin 22 prosenttia, kuuden kuukauden kuluttua noin neljännes.
 

Pk-yritysbarometri: Yritysten kasvuun, rahoituksen pullonkauloihin ja digitalisaatioon tarvitaan edelleen toimia (11.9.2018)

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä, vaikka odotukset ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet edelliseen barometriin verrattuna.

Hävikin vähentäminen on yhteinen asia (10.9.2018)

Tänä syksynä Hävikkiviikon erityisenä teemana on yhteisöllisyys. Hävikin syntymiseen voi vaikuttaa ruokaketjun kaikissa portaissa - kotitalouksista monikansallisiin yrityksiin.

Lisää tiedotteita