Web sisällön esitys

Palaa sivulle

Etelä-Savon vuoden 2013 Hyvän Kouluttajan palkinnot jaettiin (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi kaksi Etelä-Savon vuoden 2013 Hyvän Kouluttajan palkintoa.  Palkinnon saivat Etelä-Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Jaana Kovanen yhteishankintakoulutusten verkostomaisesta kehittämisestä ja Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori Tuula Höglund innostavasta ja aktiivisesta opetuksen kehittämisestä. Palkinnon suuruus on 5000 euroa/palkinnon saaja.

Palkinnot luovutettiin 6.5.2014 Mikkelissä työ- ja elinkeinopalveluiden ja palveluntuottajien yhteistyöpäivän yhteydessä. 

Etelä-Savon ELY-keskus palkitsee Hyvän Kouluttajan vuosittain.  Palkitsemisen tarkoituksena on antaa tunnustusta aikuiskouluttajien työlle tai uusille koulutusmenetelmille sekä näin kannustaa kaikkia koulutuksen järjestäjiä kehittämään yhteistyössä työhallinnon kanssa työvoimakoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. 

Vuoden 2013 Hyvän Kouluttajan palkinnon saajat ja palkintojen perustelut:

Koulutuspäällikkö Jaana Kovanen, Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli.

Palkinto myönnettiin majoitus- ja ravitsemusalan yhteishankintakoulutusten verkostomaisesta kehittämisestä. Yhteishankintakoulutusten tavoitteena on työelämälähtöinen koulutus, mikä vaatii kouluttajalta vahvaa osaamista ja toimialan sekä yritysten tuntemusta. Etenkin Pk-yritykset tarvitsevat tukea ja näkemyksiä koulutussuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen.  Jaana Kovanen on aktiivisella työotteellaan koonnut samantyyppisiä kehitystarpeita omaavia yrityksiä yhdeksi verkostoksi ja suunnitellut heille sopivia koulutussisältöjä.

Ammattikorkeakoulun lehtori Tuula Höglund, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinna.

Palkinto myönnettiin innostavasta ja aktiivisesta opetuksen kehittämisestä. Tuula Höglund on Talousosaaja -koulutuksessa heittäytynyt persoonallaan vetämään ja kehittämään ryhmää ja koulutusta. Hän on innostanut ja tukenut koulutukseen osallistujia opinnoissaan esimerkillisellä tavalla. Palaute opiskelijoilta on ollut loistavaa. Yhteistyökumppanina yhteistyön tekeminen on ollut äärimmäisen helppoa, innostavaa ja kehittävää. Taloushallinnon osaajista on jatkuvaa pulaa ja koulutuksen jälkeen opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. 

Palkitut Tuula Höglund ja Jaana Kovanen
 

Linkki:

Lisätietoja:

Asiantuntija Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4090

Asiantuntija Sari Halonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4034