Web sisällön esitys

Palaa sivulle

Marjaniemi – virkistystä ja vapaa-aikaa 2008-2010 -hankkeessa suunnitellut rakentamistyöt on aloitettu. Virkistyskäyttö- ja maisemarakentamista julkiseenkin käyttöön rajoittavat Marjaniemessä useat suojelupäätökset: 1) Suojeltu luontotyyppi: luonnontilainen hiekkaranta ja vähäpuustoiset hiekkadyynit noin 40 ha, 2) Rakennussuojelulain mukaisesti toimenpidekieltoon asetetut tutkimusaseman ja luotsiaseman tilan alueet, 3) Suojeltu vedenhankinnalle tärkeä laaja pohjavesialue sekä 4) Majakan sekä majakanvartioiden ja luotsien asuinalueen rakennusten suojelu ympäristöineen. Nämä hidastivat osaltaan suunnittelutöitä ennalta arvioitua enemmän.

Toisaalta hankkeen aikana on varmistunut, että julkinen rahoitus (mm. Euroopan aluekehitysrahaston varat) on kohdistunut osuvasti yleishyödyllisten rakentamistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen valtakunnallisesti arvokkaassa ja suojellussa ympäristössä. Pienen kunnan resurssit eivät tällaiseen voi riittää. Toivomme matkailijoiden suhtautuvan kärsivällisesti kuluvan kesän aikana rakennustöistä aiheutuviin haittoihin ja häiriöihin, seuraavana kesänä 2011 Marjaniemen alue on valmiina käyttöön.

Rakentamiskohteet vuonna 2010

 - Rantasumpun leirintäalueen edustalla olevan uimapaikan pukukopit (3 kpl) sekä levähdys- ja pikniktasanne penkkeineen.

- Noin kilometrin pituinen korkeatasoinen lähireitti, joka rakennetaan 1,5 metriä leveänä lankkupolkuna. Toteutuksessa on otettu huomioon reitin soveltuminen myös liikuntarajoitteisten ulkoiluun. Dyynialueella olevien puurakenteisten kävelyreittien eli pitkospuupolkujen peruskunnostus ja osittainen tasonparannus.

- Myöhemmin tänä kesänä aloitetaan vierasvenesataman varustuksen parantaminen: mm. nuotio- ja grilli-paikat (2 kpl), vierasvenelaitureille sijoitettavat sähkönjakelu-valaisinpollarit ja laitureiden läheisyyteen ra-kennettavat juomavesihanat.

- Syksyllä 2010 valmistuu opastus Marjaniemessä infotauluineen ja alueen jätehuolto syväkeräysjärjestelmineen sekä Luototalon lähiympäristön kunnostus mm. kolme lipputankoa, betonilaattaportaat Luototalon terassilta Rantatielle sekä maisemanhoito- ja muut työt (ml. istutukset)

- Myös syksyllä valmistuvat ajoneuvojen pysäköintipaikkojen ja bussipaikkojen yms. maalaukset liikennemerkkeineen Luotokeskuksen kestopäällystettyyn kenttään ja vinopysäköintialue satama-alueelle kesto-päällystetylle alueelle.

Hankkeen toteutus

Marjaniemi – virkistystä ja vapaa-aikaa -hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttama ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettu, ympäristörakentamiseen keskittyvä yhteistyöhanke. Muita rahoittajia ovat Hailuodon kunta, Oulun Seudun Setlementti ry, Hailuodon jakokunnan osakaskunta ja Metsähallitus. ELY-keskus vastaa hallinnoinnista, suunnitteluttamisesta ja rakennuslupahakemuksista (hankkeen päällikkö Arto Hirvonen) ja rakennuttamisesta (rakennuttamispäällikkö Reino Enbuske, ylirakennusmestari Esko Lahtinen, työnjohtaja Seppo Kauppi). Rakennustöiden kustannusarvio on noin 300 000 €.

Suunnittelu:
ARKTON Suunnitteluryhmä Oy, Oulu
VSU Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy, Oulu
Rakentaja:
Rantasumpun uimapaikan rakenteet ja korkeatasoinen noin 1 km lankkupolkureitti: Kirvespojat Oy, Haukipudas

Lisätiedot
Projektipäällikkö Arto Hirvonen, puh 0400 935 611