Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019–2020 (3.12.2019)

EURA 2014:n hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.
 

Keliolosuhdetiedon analysoinnista apua teiden talvihoidon suunnitteluun (2.12.2019)

Väylällä sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskuksilla on käynnissä yhteinen kokeilu, jonka tavoitteena on kerätä reaaliaikaista tietoa keliolosuhteista valtatie 4:llä sekä selvittää, miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää talvihoidon parantamisessa. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu kahdeksaan Helsingin ja Oulun väliä ajavaan kuorma- ja linja-autoon. Kokeilun alustavien tulosten pohjalta järjestelmää jatkokehitetään ja talvihoidon toimenpiteiden kohdennusta parannetaan.
 

Perhevapaalaisille tarjolla uudenlaista työelämään siirtymistä helpottavaa valmennusta (2.12.2019)

STM:n, TEM:n sekä Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valmisteleman Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennuspalvelut ovat alkamassa marraskuun aikana. Valmennus on suunnattu kaikille perhevapaalla oleville vanhemmille, jotka kykenevät osallistumaan kotimaisilla kielillä toteutettavaan palveluun. Hanke esittelyssä MessiLivessä tiistaina 3.12. klo 8.30.
 
 

Lisää tiedotteita