Uutisia

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma lausunnolla (28.6.2016)

 Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Lausuntoja pyydetään 2. syyskuuta mennessä. 

Porotaloutta, luontaiselinkeinoja ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävät tutkimushankkeet valittu (28.6.2016)

Syksyllä 2015 järjestetyssä hankehaussa saatiin yhteensä 18 hanke-ehdotusta, joista viisi saa rahoituksen.

Ympäristötaide liittää tien maisemaan (27.6.2016)

Taiteen keinoin erilaisista tieympäristöistä voidaan luoda maisematiloja, jotka korostavat merkittäviä maastonkohtia ja pyrkivät luomaan paikallisuuden tuntua tai korostaa alueen erikoispiirteitä sekä jaksottavat matkan etenemistä.

Lisää tiedotteita