Tiedotteet 2017

Viljojen pakkotuleennuttaminen glyfosaatilla on kielletty (Etelä-Pohjanmaa)

Kasvukausi näyttää olevan monin paikoin pari jopa kolme viikkoa myöhässä normaalista ajankohdasta. Tämän takia viljasato uhkaa jäädä valmistumatta monin paikoin Suomessa. Kuitenkaan ei ole hyväksyttyä käyttää glyfosaattia eikä muitakaan valmisteita viljojen pakkotuleennuttamiseen. Leipä- sekä siemenviljalle ennen puintia glyfosaatin käyttö on kiellettyä.  Juolavehnää voidaan torjua ennen puintia rehukäyttöön tarkoitetulta ohralta ja kauralta, mutta kuitenkin viljan tulee olla tuleentunutta. Tämä asia tulee hyvin esille rikkakasvin torjunta-aineiden myyntipäällyksen teksteistä.

Esimerkkinä tyypillinen ohje:
Juolavehnän torjunta rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä ennen puintia: Käsittely tehdään tuleentuneeseen kasvustoon vähintään 10 vrk ennen puintia. Ruiskutushetkellä viljan jyvien kosteuden on oltava alle 30 %. Käsittelyä ei saa tehdä siemenviljalle.

Käyttömäärä: 1,6- 2,4 l/ha + 100–200 l/ha vettä
Alinta käyttömäärää suositellaan vain vähäisen juolavehnäsaastunnan torjuntaan hyvissä ruiskutusoloissa ja hyväkuntoisella kasvinsuojeluruiskulla ruiskutettaessa.

EU:n komissio on muistuttanut glyfosaatin uudelleen hyväksymisen yhteydessä, ettei glyfosaattia saa käyttää pakkotuleennuttamiseen. Tässä on ote Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1313:

Glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään myös ennen sadonkorjuuta. Käyttö ennen sadonkorjuuta rikkakasvien ei-toivotun kasvun rajoittamiseksi tai estämiseksi on tietyissä tilanteissa hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että glyfosaattia sisältäviä kasvinsuojeluaineita käytetään myös sadonkorjuun ajankohdan säätelemiseen tai puinnin optimoimiseen, vaikka näitä käyttötarkoituksia ei voitane pitää hyvien maatalouskäytäntöjen mukaisina. Tällaiset käyttötarkoitukset eivät näin ollen ehkä ole asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan säännösten mukaisia. Siksi jäsenvaltioiden tulisi kasvinsuojeluaineita hyväksyessään kiinnittää erityistä huomiota siihen, että käyttö ennen sadonkorjuuta on hyvien maatalouskäytäntöjen mukaista.

Myös VYR (Vilja-alan yhteistyöryhmä) muistuttaa, ettei glyfosaatin käyttöä suositella rikkakasvien torjuntaan kasvavaan kasvustoon rehuviljalta ennen puintia. Glyfosaattikäsittely ennen puintia heikentää viljan laatua, mm. itävyyttä.

Lisää asiasta:

Vilja-alan yhteistyöryhmä, VYR (vyr.fi)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes (tukes.fi)

Lähteet:

VYR Vilja-alan yhteistyöryhmän julkaisu: Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat 10/2016, Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Reija Lesonen, ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Maaseutuyksikkö
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki
p. 0295 027 671 / 050-351 2201

 

 


Päivitetty