Tiedotteet 2018

Viannankosken säännöstelypadon peruskorjauksen II-vaihe on käynnistynyt (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut Maaningan Viannankoskella säännöstelypadon peruskorjaustyön, jossa automatisoidaan 4 säännöstelyluukkua.

Työn valmistuttua kaikki säännöstelypadon kahdeksan teräksistä luukkua ohjataan kaukokäytöllä ELY-keskuksen valvomosta. Työ kilpailutettiin ja pääurakoitsijaksi valittiin kuopiolainen Betola Oy. Sähkö- ja automaatiourakoitsijaksi valittiin LSK Technology Oy.

Hankkeen kokonaisurakkahinta on noin 390.000 euroa. Perusparannustyön tulee olla valmis 30.4.2018. Työ toteutetaan säännöstelypadon ylä- ja alapuolelle rakennettujen työpatojen suojassa. Työpadot mahdollistavat työn tekemisen kuivatyönä.

Samassa yhteydessä säännöstelypadon yläpuolelle rakennetaan turvapuomi. Patoon asennetaan myös kameravalvonta. Säännöstelypadon ala-puolinen purku-uoma on avovesikautena suosittu kalastuspaikka ja kameravalvonnalla parannetaan kalastajien turvallisuutta kun padon juoksutusta on tarve lisätä.

Viannankosken säännöstelypadon peruskorjaustyön aikana hoidetaan tarvittava Onkiveden juoksutus lupaehtojen mukaisesti. Juoksutus toteutetaan pääosin toiminnassa olevista neljästä patoluukusta, mutta tarvittaessa juoksutuksiin käytetään myös Ahkiolahden vesiliikennekanavaa. Jäällä liikkujilla on syytä varovaisuuteen, sillä mahdolliset kanavajuoksutukset ja sitä kautta muuttuvat virtausolot voivat heikentää osaltaan jäätä myös Ahkiolahden vesiliikennekanavan alapuolisella alueella.

Lisätietoja:
Työn suorituksiin liittyvät asiat, projektipäällikkö Ari Hyppönen, puh. 0295 026 711
Onkiveden juoksutuksiin liittyvät asiat, vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh. 0295 026 823


Päivitetty