Tiedotteet 2018

Vettä runsaasti, routaa ja jäätä niukemmin (Pohjois-Karjala)

Tammikuu oli tänä vuonna lähes koko maassa tavanomaista lauhempi. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa keskilämpötila vaihteli viiden ja kuuden pakkasasteen välillä. Normaalisti tammikuussa on noin 4 - 5 astetta kylmempää.

Tammikuun sademäärä oli ympäristöhallinnon seurantapaikoilla Kontiolahdella sekä Koita- ja Jänisjoella 48 – 58 mm. Keskimääräinen tammikuun sademäärä em. paikoilla on 43 mm.
Kuukauden lopussa lumen syvyys vaihteli maakunnan alueella 47 – 85 cm, kun se tavallisesti on puoli metriä. Eniten lunta on Pohjois-Karjalan itä- ja pohjoisosissa.
Lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m²) vaihteli kuukauden päättyessä em. seurantapaikoilla 138 - 164 mm:iin (kg/m²), kun se tavallisesti on keskimäärin 101 mm (kg/m²).
Lumikuormat ovat Itä-Suomessa monin paikoin huomattavasti suurempia kuin yleensä tähän aikaan talvesta. Paikoin lumikuorma on jo lähes 200 kg/m². SYKE kehottaa tarkkailemaan isojen hallien ja vastaavien rakennusten kattojen lumikuormia ja poistamaan lunta tarvittaessa. Tavalliset omakotitalot eivät kuulu riskialttiisiin kohteisiin kattojen kestävyyden osalta. Niidenkin kohdalla vaaraa saattaa kuitenkin aiheuttaa lumen tai jään putoaminen.

Järvien vedenpinnat olivat tammikuun lopussa yleisesti ottaen ajankohtaan nähden tavanomaista ylempänä. Pielisen vedenkorkeus oli 50 cm ja Orivesi-Pyhäselän Arvinsalmen asteikon mukaan 60 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa ylempänä. Pienemmistä järvistä Ruunaan ja Kajoonjärven vedenkorkeus oli tammikuun lopussa 16 cm sekä Viinijärven 26 cm normaalia korkeammalla.
Suomen ympäristökeskuksessa laaditun ennusteen mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus pysyy helmikuun puoliväliin asti lähellä nykyistä tasoa ja kääntyy sen jälkeen hiljalleen laskuun.
Pielisen vedenkorkeus on talvelle tyypillisessä laskussa, ja maaliskuun loppuun mennessä laskua kertynee 20 - 50 cm. Laskusta huolimatta vedenkorkeus pysyy koko talven reilusti ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja nousee myös ensi keväänä tavallista korkeampaan tulvahuippuun runsaasta lumimäärästä johtuen.

Suurimpien jokien keskivirtaamat olivat tammikuussa reilun kolmanneksen tavanomaista suurempia. Pienempien jokien virtaamat olivat noin puolitoistakertaiset normaaliin verrattuna.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli tammikuun lopussa ajankohtaan nähden tavanomaista ylempänä. Kontiolahden Jaamankankaalla ja Jakokoskella sekä Ilomantsin Kuuksenvaarassa pohjaveden korkeus on 13 – 73 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Routaa em. mittauspaikoissa oli 1 - 4 cm, kun sitä normaalisti on 17 cm.

Pyhäselän Roukalahdella jäänpaksuus oli tammikuun 30. päivä 31 cm ja Pielisellä Nurmeksessa 34 cm. Pyhäselän jää oli 9 cm ja Pielisen 11 cm tavanomaista ohuempaa. Jäät ovat paikoin yllättävän heikkoja, koska teräsjään osuus jääpeitteestä on jäänyt pieneksi paksun lumikerroksen takia.

Lisätietoja

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty