Tiedotteet 2017

Vesitilannetiedote (Pohjois-Pohjanmaa)

Viime päivien sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia ja virtaamia Pohjois-Pohjanmaalla, jossa jokien ja järvien vedenpinnat ovat olleet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla. Runsasvetisin tilanne on ollut Kuusamon seudulla sekä Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen ja Iijoen latvaosilla vesi on noussut alavimmille pelto- ja piha-alueille. Varsinaisia laajempia tulvia ei ole kuitenkaan esiintynyt.

Iijoen vesistöalueella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat vielä noususuunnassa, mutta kääntyvät ennusteiden mukaan laskuun ensi viikon alussa. Oulujoen vesistöalueella virtaamat ja vedenpinnat ovat kääntymässä laskuun.

Maakunnan eteläosien vesistöissä Kalajoella, Pyhäjoella ja Siikajoella säännöstellyillä järvillä runsaisiin sateisiin on reagoitu lisäämällä juoksutuksia. Tekojärvissä Siikajoen Uljuassa ja Kalajoen Hautaperässä on vielä jonkin verran tilaa mahdollisille sadevesille.

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vesitilanne sekä Twitterissä tilillä POPtulvat.

Lisätietoja:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 430
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 3006
Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 434


Päivitetty