Tiedotteet 2018

Vesiensuojelussa Hämeessäkin tehostamisen varaa - kuuleminen vesienhoidosta alkaa (Häme)

Vesienhoidon tavoitteena on säilyttää jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien hyvä tila sekä parantaa vesien tilaa siellä, missä se on päässyt heikentymään. Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16.2. ja vesienhoidosta 9.7. saakka.

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kanta- ja Päijät-Hämeessä on tehty yhteenvedot, joihin voi nyt alkavassa kuulemisessa ottaa kantaa. Keskeisiä kysymyksiä käsitellään vesienhoitoalueittain, jotka muodostuvat valuma-aluekokonaisuuksista. Hämeen vesistöt ja pohjavedet kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueisiin. Keskeiset kysymykset antavat viitteitä siitä, mihin vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota vuosina 2022-2027.

Hämeessä keskeisiä vesienhoidon kysymyksiä ovat mm. rehevöityminen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen sekä erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen.

Pohjavesien suojelussa erityisen tärkeää on sovittaa yhteen vedenhankinnan turvaaminen ja pohjavesialueiden maankäyttö.

Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan parantamiseksi. Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä kestää 8.1. - 9.7.2018. Kuulemisaineistona on tarkistettavan vesienhoitosuunnitelman työohjelma, aikataulu ja keskeiset kysymykset. Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot. Kaikki kuulemisen asiakirjat ja tausta-aineistot löytyvät tämän sivun kautta:

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Harri Mäkelä, puh. 0295 025 207, harri.j.makela(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Päivitetty