Tiedotteet 2019

Vedenkorkeudet alhaalla Pirkanmaan suurilla järvillä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet koko alkukesän selvästi keskimääräistä alempana. Hankala tilanne on perua viime syksyn pitkästä kuivasta vesitilanteesta, johon ei talven lumitilanne tuonut riittävää helpotusta

- Heinäkuun alkupuoliskon sateet olivat paikallisia, eivätkä nostaneet järvien vedenkorkeuksia oleellisesti. Paikallisesti sateilla on voinut ollut vaikutusta pienempien järvien tilanteeseen, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Ennusteiden mukaan sää jatkuu yhä lämpimämpänä ja sateettomana lähipäivät ja mahdollisesti myös lähiviikot. Tämä tarkoittaa, että haihdunta vesistöistä ja kasvillisuudesta on entistä suurempaa. Tällöin järvien vedenkorkeuksien lasku tulee kiihtymään.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 21.7.2019. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977-2016 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä.

 

Järvi

21.7.2019

Näsijärvi, Tampere (s)

95,30 (+0,02)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,98 (-0,06)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,29 (-0,12)

Kyrösjärvi (s)

83,03 (-0,04)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,23 (-0,20)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,79 (-0,17)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,15 (-0,16)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,66 (-0,19)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,60 (-0,24)

Toisvesi (lt)

97,70 (+0,05)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta rajoitetaan entisestään

Valkeakosken voimalaitoksen yläpuolisilla järvillä, kuten Mallasvedellä, Längelmävedellä, Pälkänevedellä ja Hauhonreitin järvillä, vedenkorkeudet ovat laskeneet noin 15 cm alkukesän aikana, vaikka voimalaitoksen juoksutusta on rajoitettu koko tämän ajan. Kuuman ja kuivan sään myötä vedenkorkeuden lasku kiihtyy entisestään, minkä vuoksi ELY-keskus on sopinut laitoksen omistajan kanssa juoksutuksen lisärajoittamisesta nykyisestä 22 m3/s:sta 15 m3/s:iin. Lisätietoja Valkeakosken voimalaitoksen luvasta ja juoksutusehdoista: www.ymparisto.fi/mallasvedenjuoksutus.

Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusrajoitus vaikuttaa myös alapuolella olevan Vanajaveden vedenkorkeuteen, koska voimalaitoksen juoksutus kattaa suurimman osan Vanajaveteen virtaavasta vedestä. Vanajavettä säännöstellään patorakenteella ja juoksutukset ovat olleet minimitasoa jo kesäkuun alusta alkaen.

- Vanajavedellä vedenkorkeus ei kesäkuussa noussut ollenkaan tavanomaiselle tasolle ja vedenkorkeus on tällä hetkellä 12 cm keskimääräistä alempana. Vedenkorkeus laskee edelleen kuivuuden jatkuessa eikä sille tällä hetkellä voida valitettavasti tehdä mitään, jatkaa Isid.

Pohjavesien pinnat edelleen alhaalla

Tänä keväänä pohjavedet olivat Pirkanmaalla paikoin selvästi edellistä vuotta alempana. Pohjavesien pinnat ovat olleet tavanomaisessa laskussa kesän aikana. Jos kuivuvuustilanne pitkittyy, viime vuonna esiintyneet kaivojen kuivuusongelmat voivat laajeta entisestään. Vesihuoltolaitosten vedenotolle ei näillä näkymin ole syntymässä ongelmia.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359 (5.8.2019 alkaen)
  • Pohjavesi ja vesihuolto: johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, p. 0295 036 047

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Päivitetty