Tiedotteet 2018

Vapaaehtoisuudesta eloa luonnonsuojeluun (Keski-Suomi)

METSO-ohjelma tuotti viime vuonna 250 hehtaaria uusia suojelualueita

Vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma METSO elää edelleen, vaikka huippuvuosista ollaankin kaukana. Viime vuoden saldo näyttää Keski-Suomessa lukemaa 252 hehtaaria. Kaikkiaan ohjelman puitteissa on suojeltu maakunnassa jo yli 5000 ha. Ohjelman toteutus näyttää painottuvan yksityismaan luonnonsuojelualueiden perustamiseen.

– Kokonaisuutena mennyttä vuotta voidaan pitää luonnonsuojelullisesti  kohtuullisen hyvänä, huolimatta valtiontalouden säästöistä. Erityisenä ilonaiheena on se, että maanomistajille vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma METSO voi tänäkin vuonna jatkua, toteavat Risto Kujala ja Auvo Hamarus Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Merkittävin suojeltu alue viime vuonna oli Keuruun seurakunnan rauhoittama 71 hehtaarin vanha metsä keskustan kupeessa. Joutsassa suojeltiin yhteensä 39 hehtaaria, josta 6 hehtaaria oli hevosten laiduntamaa puustoista perinneympäristöä. Lisäksi Joutsassa suojeltiin puustoista Kälkäsuota. Alue on aikoinaan ojitettua, mutta suo on tarkoitus ennallistaa kehittymään luonnontilaiseksi. Ennallistaminen toteutetaan EU:n LIFE -rahaston tukeman Hydrologia LIFE -hankkeen yhteydessä.

Kuhmoisissa hankittiin suojelualueita (28 ha) Mustasalon saaresta ja Isojärven kansallispuiston kupeesta. Alueet ovat runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä kallio- ja jyrkännemetsiä. Pihtiputaalla ostettiin (27 ha) monimuotoinen alue, jossa on runsaslahopuustoista kangasmetsää, luonnontilaista rehevää korpea, pienvesien lähimetsää ja kivikkorakkaa.

Lisäksi täydennettiin vanhoja luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa suojelemalla lähes 400 hehtaaria lähinnä UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa olevia alueita. Suurimmat kohteet olivat Kannonkosken Kismanniemi, Joutsan Niemistenmaa ja Keuruun Huhkojärvi.

Lisätietoja:

Luonnonvarayksikön päällikkö Auvo Hamarus, p. 0295 024734
Ylitarkastaja Risto Kujala p. 0295 024 765

Keski-Suomen ELY-keskus


Päivitetty