Tiedotteet 2019

Valtatien 8 liikenne ohjataan yhdelle kaistalle Kokkolan pohjoispuolella Vitsarin kohdalla (Keski-Pohjanmaa)

Storån sillan korjaustyöt ovat edenneet reunapalkkien uusimisesta nyt pintarakenteen korjaukseen, jolloin liikenne tullaan ohjaamaan yhdelle kaistalle 12.8.2019 alkaen. Tarkempi kellonaika määräytyy valmistelevien töiden etenemisestä maanantain aikana.

Liikennevaloja koekäytettiin ja säädettiin 6.8.2019 klo 16:sta seuraavaan aamuun klo 6. Koekäytössä ilmeni liikennejärjestelyissä tarpeita lisäsäätämiseen. Jonotusaika ruuhkassa vaihteli 10 minuutista 15 minuuttiin.

Liikenneruuhkia helpottamaan otetaan Kokkolasta pohjoiseen menevällä suunnalla käyttöön kiertotie kevyenliikenteen sillan kautta. Tällöin normaalikokoiset henkilöautot, joiden kokonaismassa ei ylitä 3,5 tonnia ja jotka eivät vedä peräkärryä, voivat käyttää tätä kiertotiemahdollisuutta.

Kiertotien alku on noin 200 metriä ennen liikennevaloja.  Siellä henkilöautoliikenne johdetaan kevyenliikenteen väylälle.  Kevytväylä levennetään pengerosuudella 1 metrin verran ja levitys päällystetään. Kevytväylälle järjestetään erotetut omat tilansa autoille sekä jalankulkijoille/pyöräilijöille. 

Tämän kiertotien odotetaan vähentävän pohjoiseen päin suuntaavan liikenteen ruuhkautumista ja tällöin voidaan säätää vihreän liikennevalon aikoja aiempaa pidemmiksi etelään meneville.

Autoilijoita pyydetään pysäyttämään auto liikennevalojonossa tien oikeaan reunaan mahdollistaen näin hälytysajoneuvojen liikkumisen.

Tienkäyttäjiltä ja alueen asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä. Vaikka työmaa aiheuttaa viivytyksiä liikenteeseen, niin sillä kuitenkin varmistetaan sillan toimivuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Lisätietoja

Jussi Holmi
Työmaapäällikkö
Urakoitsija Skanska Infra Oy
Puh. 040 833 7760

Jukka Ylimäki
Siltainsinööri
ELY-keskus
Puh. 0295 027 763


Päivitetty