Tiedotteet 2019

Valtatien 20 kehittämissuunnitelmaa esitellään (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa selvittämässä mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.

Tavoitteena valtatien liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen

Työn tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko valtatie 20 parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla tie nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä. Ratkaisussa tieosuuden liittymät on suunniteltu pääosin liikennevalo-ohjattuja liittyminä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenteen välityskykyä, sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Vastaavan tyyppinen tieosuus on rakennettu Kainuuntielle (valtatielle 22) Maikkulan kohdalle.

Nykyisin valtatie 20 on ruuhkainen

Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä on nykyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis tieosuus. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavasti. Tien keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa Jäälin kohdalla vuonna 2018 oli noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, joista 20 on johtanut henkilövahinkoihin.

Kehittämisselvitysvaiheen suunnitelmaluonnos on valmistunut

Selvitystyö tehtiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, löytyykö valtatien varrella riittävästi tilaa 2+2 kaistaisen tien rakentamiseksi. Nyt toisessa vaiheessa laaditaan tieyhteyden kehittämisselvitys, jossa suunnitelmaratkaisut ovat tarkentuneet.

Tässä toisessa vaiheessa on selvitetty liikenteen toimivuus ja sujuvuus tieosuudella sekä valo-ohjatuissa liittymissä, melualueiden laajuus ja melusuojaustarpeet, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamistarpeet sekä pohjaveden suojaustarve suunnittelualueella.

Selvitysten pohjalta suunnitelmaluonnoksiin on suunniteltu valtatien liikennejärjestelyt ja tilantarpeet, valo-ohjattujen katuliittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset ja jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

Toinen yleisötilaisuus pidetään 27.11.2019 Kiimingissä

Suunnitelmaa on laadittu aktiivisessa vuorovaikutuksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeen toinen yleisötilaisuus pidetään 27.11.2019 klo 17.00 - 19.00. Kiiminkijoen koulun ruokalassa, Raatinharjuntie 9, Kiiminki.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, esisuunnitteluvastaava Marjo Paavola, p. 0295 038 348, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oulun kaupunki, projektipäällikkö Mikko Ukkola, p. 040 5570 891, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Sitowise Oy, projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, p. 040 7351 998, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Suunnittelualue Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä.


Päivitetty