Tiedotteet 2019

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeessa Valtatien 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (maantie 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat linjaukset sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle, ja siitä voi esittää mielipiteitä 18.10.asti.

Arvioitavat valtatien hankevaihtoehdot

Hankkeessa arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0+. Nykyiselle nelikaistaisiselle moottoritielle tehdään pieniä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1. Toteutetaan nelikaistainen uusi valtatielinjaus välillä Lempäälän Puskiaisten eritasoliittymä–Pirkkalan eritasoliittymä. Nykyiselle valtatielle rakennetaan kolmannet kaistat Lempäälän Kuljun ja Puskiaisten välille ja sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille.

Vaihtoehto 2. Parannetaan nykyistä valtatie 3 välillä Kuljun eritasoliittymä - Tampere - Pirkkalan eritasoliittymä. Kuljun ja Särkijärven eritasoliittymien välille rakennetaan kolmannet kaistat.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on mukana Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjaus. Vaihtoehto A sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella ja vaihtoehto B pohjoispuolella.

Vaihtoehto 0. Valtatie 3 säilyy nykyisellään.

Yleisötilaisuus 17.9. klo 18-20 Sääksjärven koululla

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 11.9.–18.10.2019 seuraavissa paikoissa:

 • Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8
 • Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1
 • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
 • Lempäälän Sääksjärven kirjasto Pitkäahteentie,
 • Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2
 • Tampere pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
 • osoitteessa www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

Lisäksi hankkeeseen voi tutustua osoitteessa https://arcg.is/1qDLvX.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Lempäälän Sääksjärven koululla tiistaina 17.9.2019 klo 18 - 20, Tampereentie 422. Kahvia klo 17.30.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin marraskuussa 2019 ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 18.10.2019 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Lisätietoja:

 • Hankkeesta vastaava: Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
 • Konsultti: Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy konsulttiryhmä. Yhteyshenkilö Taina Klinga, p. 020 747 6188, etunimi.sukunimi@sitowise.com.
 • Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Päivitetty