Tiedotteet 2018

Vaikuta vesien hoitoon (Pohjois-Savo)

Suomen seitsemän vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelma päivitetään kuuden vuoden välein. Ympäristöministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat käynnistäneet laajan kuulemisen ja lausuntokierroksen suunnitelmien tarkistamiseksi vuosille 2022-2027. Vesienhoidon tavoitteena on jokien, järvien, pohjavesien ja Itämeren hyvän tilan saavuttaminen. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa Suomen rannikkovesistä ja kolmannes sisävesistä on parantamisen tarpeessa. 

Pohjois-Savo sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Suunnittelun yhteydessä luokitellaan lähes 90% maakunnan järvipinta-alasta ja 70% jokipituudesta. Vuonna 2015 valmistuneissa vesienhoitosuunnitelmissa oli mukana yhteensä 503 vesistöä ja 170 pohjavesialuetta. Tuolloin järvistä joka viidennen ja virtavesistä joka kolmannen tila arvioitiin heikentyneeksi. Riskialueiksi luokiteltiin 10 pohjavesialuetta.

Mistä palautetta toivotaan?

Vesienhoitosuunnitelmiin kootaan uusin tieto vesien tilasta ja kuormituksesta, vesienhoidon tavoitteista ja toimista vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Nyt alkava kuuleminen (8.1. - 9.7.2018) koskee suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä. Keskeiset kysymykset antavat viitteitä siitä, mihin vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota tulevaisuudessa. Pohjois-Savossa keskeisiksi kysymyksiksi on esitetty muun muassa hajakuormituksen vähentämistä, vesielinympäristöjen parantamista ja vaelluskalakantojen vahvistamista, pohjavesien laadun ja määrän turvaamista, vesienhoidon toimeenpanon tehostamista sekä ilmastonmuutokseen varautumista.

Vesien- ja merenhoitoon liittyy lisäksi kuuleminen viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö-vaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta. 

Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot. Kaikki kuulemisen asiakirjat ja tausta-aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät tämän sivun kautta:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto hyväksyy tarkistetut vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoito-suunnitelman vuoden 2021 lopussa. 

Lisätietoja:

Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, puh. 0295 026 776, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 250 148, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hydrogeologi Jussi Aalto (pohjavedet), puh. 0295 026 776, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Ympäristöministeriön tiedote 8.1.2018


Päivitetty