Tiedotteet 2018

Uusi jätelaki tuo muutoksia jätteiden kuljettamisen ja keräyksen valvontaan (Pohjois-Pohjanmaa)

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen jätelain (834/2017) muutoksen mukaan ELY-keskusten on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa koskevat suunnitelmat kesäkuun loppuun mennessä.

Suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle.

Valvontasuunnitelmaan perustuen ELY-keskuksen on määräajoin tarkastettava sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

- harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä,
- syntyy vaarallista jätettä,
- harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä,
- toimitaan jätteen välittäjänä tai
- toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tulee tarkastamaan vielä tänä vuonna valvontasuunnitelman mukaisesti jätteen ammattimaista kuljettamista ja välittämistä. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan mm.

- toimintaa koskevien määräysten noudattaminen,
- jätekirjanpito (jätteiden ominaisuudet ja koostumus, vaaralliset jätteet, jätteiden luovuttajan ja vastaanottajan yhteystiedot, jätteiden vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät),
- kuljetusvälineiden soveltuvuus jätteiden kuljettamiseen sekä
- kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvät asiakirjat.

Määräaikaistarkastuksista ja muista valvontatoimista peritään valtioneuvoston asetuksessa määrätyt maksut.

Lisätietoja:

Tarkastaja Leena Aho, p. 0295 038 300, leena.aho(at)ely-keskus.fi.


Päivitetty