Tiedotteet 2018

Uusi jätelaki tuo muutoksia jätteiden kuljettamisen ja keräyksen valvontaan (Lappi)

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen jätelain muutoksen (834/2017) mukaan ELY-keskusten on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa koskevat suunnitelmat kesäkuun loppuun mennessä.

Suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle.

Valvontasuunnitelmaan perustuen ELY-keskuksen on määräajoin tarkastettava sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

- harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä,
- syntyy vaarallista jätettä,
- harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä,
- toimitaan jätteen välittäjänä tai
- toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Laaditun valvontaohjelman mukaisesti Lapin ELY-keskus tulee tarkastamaan vielä tänä vuonna jätteen ammattimaista kuljettamista ja välittämistä. Tehtävissä tarkastuksissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • toimintaa koskevien määräysten noudattaminen,
  • kaluston asianmukaisuus (kaluston laatu, tekninen kunto)
  • varmistetaan, että ote jätehuoltorekisteristä pidetään aina kuljetuksen aikana mukana
  • jätekirjanpito (kuljetetun tai välitetyn jätteen lähtöpaikka, laji, laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka päivämäärineen sekä vastaanottaja)
  • siirtoasiakirjojen tarkastaminen
  • varmistetaan, että kansainvälisiin jätteensiirtoihin liittyvät asiakirjat ovat kunnossa

Määräaikaistarkastuksista ja muista valvontatoimista peritään valtioneuvoston asetuksessa määrätyt maksut.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jukka Alatervo, p. 0295 037 283, jukka.alatervo(at)ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen, 0295 037 407, tiina.kamarainen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty