Tiedotteet 2018

Uusi jätelaki toi muutoksia jätteiden kuljettamisen ja keräyksen valvontaan (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus tarkastaa tänä vuonna valvontasuunnitelmansa mukaisesti jätteen ammattimaista kuljettamista ja välittämistä. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan mm.

  • toimintaa koskevien määräysten noudattamista
  • jätekirjanpito (jätteiden ominaisuudet ja koostumus, vaaralliset jätteet, jätteiden luovuttajan ja vastaanottajan yhteystiedot, jätteiden vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät)
  • kaluston soveltuvuus jätteiden kuljettamiseen
  • kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvät asiakirjat.

Valvontasuunnitelmaan perustuen ELY-keskuksen on määräajoin tarkastettava sellaiset laitokset jayritykset, joiden toiminnassa:

  • harjoitetaan jätteen Iaitos- tai ammattimaista käsittelyä
  • syntyy vaarallista jätettä
  • harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä
  • toimitaan jätteen välittäjänä
  • toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Määräaikaistarkastuksista ja muista valvontatoimista peritään valtioneuvoston asetuksessa määrätyt maksut.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen jätelain (834/2017) muutoksen mukaan ELY-keskusten on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa koskevat suunnitelmat. Suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle.

Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontasuunnitelma on päivitetty helmikuussa 2018 ja sitä tullaan täydentämään jätteen kuljetuksen osalta kesäkuun loppuun mennessä.

Liitteet

Laki jätelain muuttamisesta  (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus KEHA-keskuksen maksullisitsa suoritteista vuonna 2018 (finlex.fi)

Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontasuunnitelma

 

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelun asiantuntija Katja Hänninen, p. 0295 502 4744, katja.hanninen(at)ely-keskus.fi


Yksikön päällikkö Hannele Yli-Kauppila, p. 0295 024 835, hannele.yli-kauppila(at)ely-keskus.fi


 


Päivitetty