Tiedotteet 2019

Uudenmaan vesistöt tulvakorkeuksissa (Uusimaa)

Joulukuun runsaat sateet ovat nostaneet vesistöjen vedenkorkeuksia ajankohdan tavanomaisia arvoja selvästi korkeammalle. Keskiviikon n. 20 mm sade sai vedenkorkeudet nousemaan tulvalukemiin koko Uudenmaan alueella.

Jokivesistöjen virtaamat ovat nyt lähellä keskimääräisiä kevättulvia. Esimerkiksi Vantaanjoen Vantaankoskella virtaama nousi tasoon n. 80 m3/s, kun tavanomainen kevättulva voi olla vajaat 90 m3/s. Nummenjoella Pirkkulan havaintoasemalla vedenkorkeus on n. 30 cm tavanomaista kevättulvaa korkeammalla. Suurempien vesistöjen tulvahuippu saavutetaan torstaina, pienemmillä vesistöalueilla vedenpinnat ovat jo kääntymässä laskuun.

Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin huomattavasti normaalia korkeammalla. Lohjanjärven vedenpinta on maksimijuoksutuksesta huolimatta ylittänyt säännöstelyn ylärajan NN+31,90 m ja saattaa nousta vielä jonkin verran. Hiidenveden vedenkorkeus on tasolla NN+32,22 m ja jonkin verran nousua on odotettavissa. Artjärven Pyhäjärvi on n. 45 cm ajankohdan tavanomaista korkeammalla. Espoon Pitkäjärven ja Nuuksion Pitkäjärven vedenkorkeudet ovat myös poikkeuksellisen korkealla.

Peltoja on jäänyt tulvavesien alle satoja hehtaareja eri puolilla Uuttamaata. Suurimmat tulva-alueet ovat Kytäjoen, Lepsämänjoen, Nummenjoen ja Vanjoen varsilla. Vesi on haitannut liikennettä ainakin Vihdintiellä Askiston kohdalla. Kevyen liikenteen väylille on myös aiheutunut haittaa. Rakennusvahingoista ELY-keskus ei ole saanut tietoa.

Lähipäivien poutasää saa vedenpinnat kääntymään reippaaseen laskuun, mutta suuriempien tulva-alueiden kuivuminen voi kestää 1-2 viikkoa tulevista sateista riippuen.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko (kari.rantakokko@ely-keskus.fi), p. 0295 021 453


Päivitetty