Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Uudenmaan järvillä tutkitaan vesikasvillisuutta loppukesällä 2016 (Uusimaa)

Tuusulanjärven rantakasvillisuutta. Kuva: Elina Manninen


Uudenmaan ELY-keskuksen vesikasvillisuuden seurantakohteisiin kuuluu tänä vuonna kuusi järveä eri puolella Uuttamaata: Högbensjön Inkoossa ja Raaseporissa, Lehmijärvi Lohjalla, Parsilanjärvi Karkkilassa, Gålisjön (Kolijärvi) Raaseporissa, Viksberginjärvi Porvoossa ja Hunttijärvi Mäntsälässä.

Kartoitukset ajoittuvat heinäkuun loppuun (vko 30) ja elokuun alkuun (vko 32). Kartoitukset tehdään pääasiassa arkipäivisin klo 8-20 välisenä aikana. Työskentely järvillä on mahdollista myös viikonloppuisin mm. sääolosuhteista riippuen. Kartoitukset tekevät Alleco Oy:n kartoittajat.

Vesikasveja kartoitetaan kullakin järvellä ns. kasvillisuuslinjoilla, joita on tämän kesän kartoituskohteilla 6-7 kpl/järvi. Linjat ulotetaan rannasta ulapalle päin niin pitkälle kuin kasvillisuutta riittää. Ilmaversoisten lisäksi kartoitetaan myös kelluslehtiset ja uposlehtiset kasvit sekä pohjalla kasvavat ns. pohjalehtiset kasvit.

Kartoitukset tehdään veneestä käsin käyttäen apuna vesikiikaria ja erilaisia kasviharoja. Maastotyöhön kuluu aikaa yleensä muutama päivä järveä kohti. Yhdellä järvellä maastotöihin kuluvaan aikaan vaikuttavat mm. sääolosuhteet sekä kasvillisuuden määrä järvellä.

Linjalta toiselle siirtymiseen ja järvellä kulkemiseen käytetään moottorivenettä.

Kasvillisuuskartoitukset ovat osaa laajempaa ELY-keskuksen seurantaa, jonka tavoitteena on selvittää pintavesien tilaa veden kemiallisten ja biologisten muuttujien avulla. Biologisia muuttujia ovat vesikasvien lisäksi mm. kalat, pohjaeläimet ja kasviplankton. Kasvillisuuskartoituksia tehdään vuosittain aina muutamalla järvellä heinä-elokuussa, kun kasvillisuus on runsaimmillaan.

Kartoituksen tulosten perusteella laskettavien indeksien avulla voidaan arvioida järven ekologista tilaa. Tulokset viedään ympäristöhallinnon ylläpitämään tietojärjestelmään, joka löytyy osoitteesta www.syke.fi/avoindata.  Järjestelmään on kaikilla vapaa ja maksuton pääsy. Järjestelmään on tallennettu vesikasvillisuusindeksien lisäksi myös paljon muuta tietoa vesistöistä, muun muassa vedenlaatutietoja.


Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Juha Syväranta, Alleco Oy, 045-6393479
  • Ylitarkastaja Sirpa Penttilä, Uudenmaan ELY-keskus, 0295021446 (viikolla 30)
  • Ylitarkastaja Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus, 0295021431 (viikolla 32)

 


Päivitetty