Tiedotteet 2019

Uudenmaan ELY-keskus puolitti työmatkojen hiilijalanjäljen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on seurattu työntekijöiden kulkutapavalintoja työmatkaliikenteessä jo vuodesta 2011. Toimenpiteet ovat osa Etevästi ELYssä -ohjelmaa, jolla pyritään ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen. Uudenmaan ELY-keskus puolitti työmatkojen hiilijalanjäljen vuodesta 2011 vuoteen 2019.  Vuonna 2011 päästövähennyspotentiaaliksi arvioitiin 90 000 kg/vuosi. Se saavutettiin noin kolmessa vuodessa ja päästövähennys on sen jälkeen vielä kaksinkertaistunut. Vuonna 2019 organisaation päästöjä onkin vähennetty jo 60 %.

"Osoittautui, että alkuperäinen arvio työmatkaliikenteen päästövähennyspotentiaalista oli liian varovainen. Arvioidun potentiaalin mukainen päästövähennys saavutettiin jo kolmessa vuodessa ja tänä päivänä kestävä liikkuminen on vähentänyt Uudenmaan ELY:n työmatkaliikenteen päästöjä kaksi kertaa enemmän, kuin mitä vuonna 2011 arvioitiin edes mahdolliseksi", kertoo Mobinetin toimitusjohtaja Ville Voltti. Työmatkaliikenteen suunnitteluun erikoistunut Mobinet on ollut apuna toimenpideohjelman laadinnassa ja sen vaikutusten seurannassa alusta lähtien.

Tulokset perustuvat Uudenmaan ELY:n työmatkojen seurantakyselyyn, joka toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Kyselyyn vastasi tänä vuonna yli 270 työntekijää. Liikkumisen ohjauksella saavutettu kulkutapamuutos ja päästövähennys onkin joka kerta ylittänyt odotukset.

 

Työmatkaliikenteen toimenpideohjelmasta vastaavan ylitarkastaja Liisa Nyrölän ja Voltin mukaan Uudenmaan ELY on työmatkoissa suunnannäyttäjä.

"Meidän tuloksemme on esimerkki siitä, että tällainen suuri muutos on mahdollista toteuttaa nopeastikin ja että muutos ylipäänsä on mahdollista", Nyrölä toteaa.

Yhtenä syynä tähän Nyrölä näkee sen, että pyöränsäilytys- ja sosiaalitiloja on parannettu, mikä on vaikuttanut siihen, että pyörällä tullaan töihin entistä enemmän. Pyöräily ja joukkoliikenne ovatkin molemmat pitäneet pintansa etätyön määrän lisääntymisestä huolimatta. Työmatkoja pyörällä tai kävellen tekevien osuus ei ole kuitenkaan noussut vähään aikaan. Se on nyt kunnioitettavat 52 % kun tavoitteena on vielä kunnianhimoisempi 60 %.

"Vaikka työmatkaliikkumisen päästöjen vähentäminen tavoitteena alkaa kohta olla jo valtavirtaa, niin toistaiseksi hyvin harvat organisaatiot seuraavat työmatkaliikenteen päästöjä, ja näilläkin seuranta on varsin karkealla tasolla", toteaa Voltti ja lisää: "Uudenmaan ELY:n seuranta on tarkkuudessaan ja pitkänä aikasarjana ainutlaatuinen."

"Alkuperäinen tavoite oli, että yksin autolla tehtyjen matkojen osuus alittaa 20 prosenttia. Nyt tämä osuus on enää 7 prosenttia työmatkoista", iloitsee Voltti.

Liityntäpysäköinnin määrä kasvoi selvästi, kun pysäköinti muuttui maksulliseksi. Työnantaja ei siis enää kustanna henkilökunnalle pysäköintipaikkoja. Etäneuvottelutekniikat puolestaan ovat parantaneet etätyömahdollisuuksia ja vähentäneet työasiointimatkojen määrää. Näiden päästöt syntyivät auto- ja lentomatkailusta. Päästöt olivat myös työasiointimatkoissa laskussa vuonna 2013, mutta seuranta keskeytyi organisaatiomuutokseen. Skype-neuvottelut otettiin käyttöön vuonna 2016, jonka jälkeen käyttäjien määrä on nelinkertaistunut ja käyttö muuttunut satunnaisesta säännölliseksi.

"Kulkutapavalintojen osalta mielestäni Uudenmaan ELY:n työmatkoilla liikutaan jo nyt niin kestävästi kuin on realistisesti mahdollista. Liikuntaa pitäisi vielä pyrkiä lisäämään terveyssyistä, työasiamatkustusta tulisi tutkia tarkemmin ja jäljelle jäävän autoilun käyttövoimakysymykset ovat myös tärkeitä, eli tekemistä riittää", Voltti kuvailee tulevaa.

 

Lisätietoja

Uudenmaan ELY

ylitarkastaja Liisa Nyrölä

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

puh. 0295 021 064

 

Mobinet Oy

toimitusjohtaja Ville Voltti

etunimi.sukunimi@mobinet.fi

puh. 040 513 4045

 

Katso lisätietoa selvityksestä sivuiltamme.


Päivitetty