Tiedotteet 2018

Uudenmaan alueelle rahoitusta 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeisiin Euroopan sosiaalirahastosta (Uusimaa)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2017 lähes 3 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeisiin. Kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Kaikki 6Aika -hankkeet kohdistuvat vähintään kahden kuutoskaupungin alueelle.

6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuudessa käynnistyi yhteensä neljä uutta hanketta, jotka kaikki toimivat myös Uudenmaan alueella. Hankkeissa tuetaan erityisesti uusien digitaalisuutta hyödyntävien monikanavaisten palvelujen, ratkaisujen ja toimintatapojen syntymistä.

DuuniPolku -hankkeessa tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia toimintamalleja työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen. Osaamisen pelimerkit -hanke keskittyy pelialan työelämätarpeiden kehittämiseen. Tavoitteena on mm. luoda pelialalle osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti. 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanke puolestaan tähtää malliin sellaisesta ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Uudenlaiset fyysiset- ja virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat myös opiskelijan ja työelämän kohtaamisen. PoraKONE - Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla -hanke pureutuu insinöörien nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Nopean kokeilun kohteeksi on valittu koneala, jolla osaavan työvoiman tarve on suuri lähitulevaisuudessa.

Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2017 yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rahoituksesta yli 8,5 miljoonaa euroa kohdentui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisiin sekä suurten kaupunkien 6Aika -hankkeisiin. Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankkeisiin osallistuu toteuttajia useista eri maakunnista. Alueellisiin ESR-hankkeisiin myönnettiin hieman yli 700 000 euroa ja erilaisiin yritystukiin 1,1 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä 614 535 euroa. Rahoituksesta noin 63 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yhteensä 16 hanketta. Yritysten toimintaympäristöavustuksista ei tehty päätöksiä ko. kaudella.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin rahaa yhteensä 512 889 euroa. Tämä kohdentui yritysten analyysi- ja konsultointipalveluihin, joita sai yhteensä 137 yritystä. Rahoituksesta 69 % kohdentui Uudellemaalle. Uusia yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia käynnistyy alkuvuodesta 2018.

Alueellisen ESR-rahoituksen puolella rahoitettiin neljä uutta hanketta, jotka saivat rahoitusta yhteensä 727 387 euroa. Syksyllä päättyneen aluehaun hankkeet tulevat pääosin rahoitettaviksi alkuvuoden 2018 aikana. Seuraavaa alueellinen hankehaku päättyy 1.3.2018.


Kuva 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2017.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen-ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet


Päivitetty